ETSIVÄN PALVELUT

PALVELUT

Toimialaamme kuuluvat:

Taloudelliset tutkimukset

– varallisuusselvitykset
– yritysten taustat ja -raportit
– ”arvostusasema” (status) raportit
– fuusiot ja hankinnat
– johtotason arviointi
– työhönottoa edeltävät henkilöselvitykset
– taustaselvitykset
– sisäiset tarkkailut
– tavaramerkki- ja patenttirikkomukset
– petos ja tietokonerikollisuus
– haltuunottamiset / omistusoikeudet
– kilpaileva epärehellinen toiminta

Teollisuustutkimukset
– sisäiset tarkkailut; henkilökunta ja tavarahävikki
– sabotaasi ja häiriköinti
– teolliset tapaturmat
– turvatarkastukset ja -raportit

Vakuutustutkimukset

– fyysiset vammat ja työntekijöiden korvausvaatimukset
– henki-, terveys- ja vammautumiskorvausvaatimukset
– hoitovirheestä aiheutuneet korvausvaatimukset
– tuotekorvausvaatimukset
– tili- ja osaketappiot
– huolimattomuus
– tapaturmat ja tapaturmapaikkojen piirustusten ja valokuvien valmistelua

Henkilökohtaiset tutkimukset
– kadonneiden sukulaisten jäljittäminen
– avioliittorikkomukset / uskottomuustapaukset
– lapseen kohdistuva väkivalta
– instrumentaaliset ja non-instrumentaaliset valheenpaljastustutkimukset


Rikollistutkimukset

– tuhopoltto
– varkaus
– kiristys
– todistajien jäljittäminen
– todistajien haastattelut, sekä lausuntojen kirjaaminen

IT-tutkintapalvelut

Muut palvelut
– oikeudenkäynnit
– testamentit
– geenitutkimukset
– henkilökohtaiset turvamiestehtävät