LIITON TOIMINNASTA

Tietoa yhdistyksestä

Yhdistys toimii Suomessa yksityisetsivän ammatinharjoittajien ja tätä sivuavaa oikeusaputoimintaa harjoittavien henkilöiden liittona, jonka jäsenistö koostuu useiden alojen asiantuntijoista.

Yhdistyksellä on hyvät kansainväliset yhteydet, ja se on jäsenenä kansainvälisessä yksityisetsivien järjestössä I.K.D:ssa (Internationale Kommission der Detektiv-Verbande).

Yhdistys pitää yllä jäsenten ammattitaitoa, järjestämällä koulutustilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja, seuraamalla turvallisuusalan ja erityisesti yksityistutkinnan kansainvälistä ja kotimaista kehitystä. Yhdistys pyrkii hoitamaan jäsenten edunvalvontaa ja tiedottamista viranomaisiin nähden.

Jäsentoimistot ovat erikoistuneet useille eri osa-alueille ja ottavat vastaan toimeksiantoja kukin oman ammattiosaamisensa alueelta.

Tarvittaessa tutkimuksissa käytetään apuna erikoisosaamista omaavia henkilöitä, esim. lääketieteen, tietotekniikan, kulunvalvonnan, käsialatutkimuksen, ym. alansa asiantuntijoita.

Noudatamme kansainvälisen kattojärjestön IKD:n hyväksymiä eettisiä sääntöjä.

Yhdistyksellä on edustaja Turvallisuusalan neuvottelukunnassa.

Jäseniltä yksityisetsivän ammatin harjoittamiseen vaaditaan vankka ammattitaito.

Liittoon kuuluu eri toimistojen edustajina noin 20 jäsentä.

Yritykset ja yksityishenkilöt voivat liittyä yhdistykseen myös kannatus-jäseninä.

IKD Yksityisetsivien kansainvälinen kattojärjestö
I.K.D – KLIKKAA TÄSTÄ!
JÄSENET – KLIKKAA TÄSTÄ!